หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 เอกสารแนบ
      1. lit r5-2 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางประจำปีงบประมาณ