• title


ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม / สัมมนาวิชาการ
รางวัล "SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 5373 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรมนษย์

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 5138 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 5174 ครั้ง

กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักอธิการบดี  งานกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีจบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางหลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องความสำคัญของก

สร้างเมื่อ อังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 794 ครั้ง

LIT โครงการแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง Victoria University College (Myanmar) สาขา Information Techology และ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมกับ LCCT ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2560 at The International Education Inst

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 774 ครั้ง

LIT 4.0 ผู้นำนักศึกษา นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "ASEAN Digital Startup Competition Orientation" จัดโดย บริษัท Ge

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 681 ครั้ง

เครือข่ายราชภัฎลำปาง - อินเตอร์เทคลำปาง ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางได้ร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 659 ครั้ง

LIT - ค่าย อาสาห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าย อาสา ห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 11 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด กลุ่มเครื่องดื่มของกระทิงแดง โดยได้รับงบสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ในการดำเนินการจัดกิจกรรมห้อง

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 697 ครั้ง

LIT - ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการการ “เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2560 ที่ผ่านมาทีมประชาสัมพันธ์และแนะแนว LIT ร่วมออกบูธ กิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานในงาน “เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 13 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เพื่อประชาสัม

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 919 ครั้ง

LIT - ร่วมสัมมนา "การประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา" ณ โรงแรมกรีนเลค เชียงใหม่ เมื่อวันพุูที่ 15 มีนาคม 2560 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์จันทร์ขาว สายแปลง พร้อมด้วย อาจารย์สุวภี กลีบบัว และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT 

สร้างเมื่อ พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 1655 ครั้ง

LIT - "ทอดองค์ผ้าป่าสามัคคี" เพื่อสมทบทุนการบูรณะอาคารจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านศรีปงชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 น. "การทอดองค์ผ้าป่าสามัคคี" ของคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (ศูนย์กรุงเทพ) พ

สร้างเมื่อ อังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 1345 ครั้ง

LIT - กำหนดวันลงทะเบียนเรียน (รอบแรก) สำหรับนักศึกษาทุน พร้อมชี้แจงเรื่องสิทธิ กยศ. บรรยากาศ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560  ณ ลานประชาสัมพันธ์ LIT 2004 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) กำหนดจัดการลงทะเบียนเรียน (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2560

สร้างเมื่อ อังคารที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 1403 ครั้ง

LIT - ร่วมกิจกรรม กีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง "อพร.สัมพันธ์" ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 "อพร.สัมพันธ์"  ณ โรงยิมเนเซี่ยม   น

สร้างเมื่อ อังคารที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 1746 ครั้ง


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง