LIT - ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการการ “เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม          

เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2560 ที่ผ่านมาทีมประชาสัมพันธ์และแนะแนว LIT ร่วมออกบูธ กิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานในงาน “เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 13
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดนิทรรศการ เป็นจำนวนมาก

 


สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12:17:24 น.

จำนวนผู้เข้าชม 2199 ครั้ง


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง