ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2560          

สำนักอธิการบดี  งานกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีจบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางหลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานให้กับนักศึกษา มีการบรรยายพิเศษ  เรื่อง  ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานให้กับนักศึกษา  วิธีหางานที่ได้ผล (How to get job)โดย ดร.เสรี  วงศ์สมฤดี  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  Panda Education (Thailand)และ
บรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ โดย คุณอธิวัฒน์  ราษฎร์นิยม  ศิษย์เก่า ปริญญาโท  MBA คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โยนก 2006 จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ลำปาง)จำกัดและรองประธานฝ่ายประชารัฐ SME ไทยลำปาง

 


สร้างเมื่อ อังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:16:37 น.

จำนวนผู้เข้าชม 2209 ครั้ง


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง