เว็บไซต์พิธีประสาทปริญญาบัตร

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รุ่นที่ 14 ทุกท่าน
ขอเชิญบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ
โดยประธานในพิธี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
นายกสภาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


กำหนดการจัดซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร :
1. บัณฑิตที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 16 กันยายน 2565 ขอให้เข้าไปตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำได้ที่
    https://employ.mhesi.go.th/
    หลังจากที่เข้าไปทำแบบสอบถามเรียบร้อย ให้ทำการพิมพ์ หรือบันทึกไฟล์ หรือ ถ่ายรูป ใบตอบแบบสอบถาม
    เพื่อนำมาแสดงในวันรายงานตัว <<ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำ>>
    * บัณฑิตที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 15 กันยายน 2565 ให้ตอบแบบสอบถามวันที่ 22 มีนาคม 2566
2. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ได้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 และตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - สกุล
   ได้ที่เพจ รายชื่อบัณฑิต ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566
3. แสดงใบตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/messages/t/lit.ac.th
หรือ โทรสอบถามได้ที่ 054 – 811603 ต่อ 11 สำนักงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 การสั่งจองชุดครุย
การสั่งจองชุดครุย สามารถสั่งได้ 2 วิธี คือ :
1. บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยได้ด้วยตัวเอง โดยไปที่ร้าน เดอะเกร๊ท เลขที่ 5 ซอย 3 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.ดอยสุเทพ อ.เมือง
    จ.เชียงใหม่
2. บัณฑิตสามารถโทรศัพท์ไปสั่งจองได้ที่เบอร์ 053 – 226947 รายละเอียดที่บัณฑิตจะต้องแจ้งกับทางร้าน
    คือ ชื่อ – สกุล คณะ สาขาวิชา น้ำหนักและส่วนสูง

      • บัณฑิตจะได้รับชุดครุยในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป พร้อมกับจ่ายค่าประกันชุดจำนวน 2,000 บาท
        
      • บัณฑิตต้องคืนชุดครุยในวันที่ 25 มีนาคม 2566 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร และรับค่าประกันชุด 2,000 บาท
        คืนในวันเดียวกัน

      ••• ร้านให้เช่าฟรีต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ หลังจากนั้น คิดค่าเช่าวันละ 100 บาท โดยส่งคืนร้านด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
        (แนบชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร)
        
*** ค่าเช่าชุดครุยรวมอยู่ในค่าลงทะเบียน (ค่าประกันชุดไม่รวมกับค่าลงทะเบียน)
*** ในกรณีที่บัณฑิตต้องการสั่งตัดชุดครุย ชำระเงินเพิ่ม 2,300 บาท (ไม่ต้องจ่ายค่าประกันชุด)
*** สามารถสั่งจองชุดครุยได้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 – 9878908 อ.ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์ สำนักอธิการบดี งานกิจการนักศึกษา